معاونین محترم سازمان

مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها

کانون سردفتران و دفتریاران

 

نظر به اینکه در ارتباط با تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر استعلام وضعیت ملک از ثبت محل قبل از تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی شود اختلاف نظرهایی به وجود آمده است لذا به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر می دارد :

چون ماده 26 قانون ثبت ارسال خلاصه معامله پس از تنظیم سند اجاره بیش از سه سال را لازم دانسته و ارسال خلاصه معامله دلالت التزامی بر ضرورت استعلام قبل از تنظیم سند دارد ، بنابراین تنظیم سند اجاره بیشتر از سه سال نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوطه داشته و برای مدت سه سال و کمتر از آن نیازی به استعلام نیست.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران محترم کل ثبت استانها خواهد بود.

احمد تویسرکانی

 

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر بخشنامه در ادامه مطلب