همکار گرامی،

به پیوست بخشنامه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد کشور درخصوص نحوه ارسال خلاصه معاملات جهت اجرا ارسال میگردد.

لازم به یادآوری است امضاء الکترونیک ذکرشده در بخشنامه امضاء الکترونیکی می باشد که در آینده نزدیک از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعریف و در اختیار دفاتر قرار داده خواهد شد.

 

شماره : 92/22861

تاریخ : 92/2/14

« بخشنامه »

معاونین محترم سازمان

مدیران محترم کل ستادی و استان ها

سران محترم دفاتر اسناد رسمی

 

پیرو بخشنامه شماره 91/248001 مورخ 91/12/19 ، موضوع "دستورالعمل ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک" مقرر می دارد : جهت تسریع و تسهیل در ارایه خدمات ثبتی به مراجعین ، دفاتر اسناد رسمی موظفند در اجرای بند یک دستورالعمل مذکور پس از ثبت الکترونیکی خلاصه معامله و ارسال آن از طریق سامانه مدیریت کشوری املاک به واحد ثبتی مربوطه ، بلافاصله دو نسخه پرینت خلاصه معامله الکترونیکی را از سامانه اخذ و با امضای سردفتر و مهر دفترخانه ، نسخه اول را در موعد مقرر قانونی به واحد ثبتی ارسال و نسخه دوم را تحویل خریدار نمایند.

بدیهی است مطابق تبصره بند یک دستورالعمل مورد اشاره ، آن دسته از دفاتر اسناد رسمی که مجهز به امضای الکترونیک هستند ، نیازی به ارسال فیزیک خلاصه معامله به واحد ثبتی نخواهند داشت.

لیکن دفترخانه موظف است پرینت خلاصه معامله الکترونیکی را با امضای سردفتر و مهردفترخانه به خریدار تحویل دهد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونین و مدیران کل ستادی و استانی سازمان ، روسای واحدهای ثبتی و کانون سردفتران و دفتریاران می باشد.

احمد تویسرکانی

 

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

 تصویر بخشنامه در ادامه مطلب


بخشنامه سازمان ثبت - نحوه ارسال خلاصه معاملات