شماره : 92/23771

تاریخ : 92/2/14

بخشنامه

معاونین محترم سازمان

مدیران محترم کل ستادی و استانها

کانون سردفتران و دفتریاران

 

پیرو بخشنامه های 90/181904 مورخ 90/10/10 و شماره 91/95316 مورخ 91/5/18 نظر به اینکه پاسخ های الکترونیکی استعلام وضعیت ملک مجهز به امضاء الکترونیک گردیده است لذا از تاریخ 92/2/14 نحوه بهره برداری از "پاسخ استعلام املاک دارای امضاء الکترونیک" توسط واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر می باشد :

  1. با توجه به راه اندازی امضای الکترونیک پاسخ استعلام ملک در سامانه مدیریت کشوری املاک ، ضرورتی به ارسال پاسخ فیزیکی استعلام ملک از سوی واحد ثبتی به دفترخانه نمی باشد.
  2. دفاتر اسناد رسمی موظفند بر اساس پاسخ الکترونیکی استعلام ملک ، اقدام بعدی جهت تنظیم و صدور سند را معمول دارند.
  3. واحد ثبتی مکلف است پس از صدور پاسخ الکترونیکی استعلام ملک و تایید نهایی در سیستم ، پرینت پاسخ استعلام را اخذ و پس از امضاء و ممهور نمودن آن ، جهت ضبط در پرونده ملک به بایگانی ارسال نمایند.
  4. دفاتر اسناد رسمی باید پس از ملاحظه پاسخ استعلام الکترونیک در سامانه ، پرینت آن را از سامانه اخذ و در پرونده مربوط ، نگهداری نمایند.
  5. در متن پاسخ استعلام های دارای امضای الکترونیک ، که از طریق سامانه مدیریت کشوری املاک اخذ می شود ، عبارت "این پاسخ استعلام دارای امضای الکترونیکی می باشد" درج شده و شناسه امضای الکترونیک ، در ذیل این عبارت ، آمده است.
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها و روسای واحدهای ثبتی و سران دفاتر اسناد رسمی مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه را بر عهده داشته و معاونین و مدیران کل ستادی ، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را معمول خواهند داشت.
احمد تویسرکانی

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر بخشنامه در ادامه مطلب