نتیجه آزمون کتبی دفتریاری مورخ 1396/6/3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شد

«اطلاعیه»

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دفتریاری مورخ 1396/6/3

 

به اطلاع آن دسته از متقاضیانی که نام آنها بعنوان قبولی اعلام گردیده است می رساند زمان انجام اختبار (مصاحبه شفاهی) و سایر مراحل، متعاقباً از طریق اداره کل ثبت استان مربوطه اعلام خواهد شد. ضمناً صرف اعلام قبولی در آزمون کتبی حقی را برای متقاضی ایجاد نمی نماید بلکه قبولی نهائی منوط به احراز تمام شرایط قانونی می باشد.

 

 اداره کل امور اسناد و سردفتران

منبع:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

/ 0 نظر / 816 بازدید