راهنمای تصویری کارتابل بخشنامه های ثبتی

برای جستجوی بخشنامه های ثبتی و مشاهده آنها ، وارد کارتابل بخشنامه های ثبتی شوید:

 

با کلیک بر روی کارتابل بخشنامه های ثبتی ، پنجره زیر نمایش داده می شود:

 

بر حسب مورد وارد پنجره مورد نظر شوید. در این راهنما ما بدنبال بخشنامه ای در خصوص پلاک ثبتی مشخصی هستیم (در صورت وجود)

لذا وارد پنجره مشخصات ملک خواهیم شد:

 

پلاک ثبتی را وارد می کنیم:

 

با کلیک بر روی گزینه جستجو ، نتایج جستجو نمایش داده می شود:

 

در این راهنما برای پلاک ثبتی ای که وارد شده ، فقط یک بخشنامه پیدا شده است. برای دریافت و مشاهده بخشنامه ، روی سطر مورد نظر دو بار کلیک می کنیم:

 

با کلیک بر روی گزینه Open ، بخشنامه نمایش داده خواهد شد:

می توانید با انتخاب گزینه Save ، بخشنامه را در کامپیوتر ذخیره کنید

/ 0 نظر / 165 بازدید