اطلاعیه جهت واریز اقساط معوقه سردفتران و دفتریاران

با توجه به مصوبه هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به اطلاع کلیه همکارانی که از صندوق تعاون کانون وام اخذ نموده و نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده و یا دارای اقساط معوقه می‌باشند می‌رساند که مکلفند حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمایند.

بدیهی است پس از فرجه زمانی مذکور نسبت به وصول چک های اخذ شده از وام گیرنده و ضامن بطرق مقتضی اقدام که در اینصورت تسویه حساب موکول به پرداخت کلیه هزینه های مذکور خواهد شد.

احمدعلی سیروس

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران 

/ 0 نظر / 29 بازدید