تصویب آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

هیئت دولت روز چهارشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل کشور بحث و تبادل نظر کردند.

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان نیز از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت بود. در این آیین نامه به مسایلی از قبیل نحوه تنظیم قرارداد، نحوه محاسبه نهایی مساحت و قیمت ملک پیش فروش شده ترتیبات پیش خرید یک واحد توسط چند نفر، تکالیف شهرداری و سایر مراجع قانونی هنگام صدور پروانه ساخت، تکالیف مهندس ناظر در مراحل پیشرفت عملیاتی ساختمانی، تکالیف پیش فروشنده در خصوص بیمه حوادث، نحوه فسخ قرارداد پیش فروش چگونگی واگذاری ملک پیش فروش شده، نحوه محاسبه ماخذ حق الثبت و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات پرداخته شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

/ 0 نظر / 42 بازدید