شهرداری و بازرسی از دفاتر اسناد رسمی !

برگرفته از ایمیل جناب آقای سیروس ، سردفتر محترم 111 تهران :

"

شهرداری شاهین شهر اصفهان در اقدامی عجیب اقدام به بازرسی از دفاتر و تشخیص جرایم سنگین بابت عوارض خودروها از دفاتر شهر مذکور نموده و به مرحله صدور اجرائیه رسیده است.

به پیوست فایل دادخواست دیوان عدالت یکی از همکاران تقدیم می گردد.

"

پیوست

/ 0 نظر / 65 بازدید