تصویب سه مواد طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی ، حذف امضاء دفتریار

ماده 14 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :

کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون به صورت الکترونیک تنظیم و ثبت خواهد شد.

ثبت اسناد در دفاتر مذکور از طریق شبکه و به صورت برخط در بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضبط می گردد.

تبصره 1 : اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور علاوه بر امضای طرفین باید به امضای سردفتر برسد.

تبصره 2 : آئین نامه چگونگی ثبت الکترونیک ، نحوه اقدام در موارد قطعی شبکه  و عدم امکان استفاده از سیستم های الکترونیک ، زمان بندی تبدیل به روش ، نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر و چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

 

ماده 16 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :

سردفتر پس از تنظیم و ثبت سند ، تصاویر سوابق مربوط را از سامانه دریافت و گواهی نموده و در اختیار طرفین قرار می دهد. چنانچه مرجع قضایی ملاحظه سوابق را ضروری بداند ، امکان دسترسی مرجع به مذکور به بانک اطلاعات مربوطه فراهم خواهد شد.

نحوه و ترتیب دسترسی به موجب مقررات آئین نامه موضوع ماده 18 این قانون خواهد بود.

 ماده 18 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران:

سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از آئین نامه ، بخشنامه ها و دستورالعمل اجرایی که رئیس قوه قضائیه برای آنها مقرر می دارد و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان ثبت متابعت نمایند. همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.

ماده 45 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :

شوراهای عالی ، کانون های استان ها و کلیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند همکاری و هماهنگی لازم جهت تهیه و استقرار سخت افزارها ، نرم افزارها و فرم های مورد نیاز ثبت اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل آورند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سیاستگذاری و اقدامات لازم جهت دسترسی سریع و آسان اشخاص به ثبت رسمی را فراهم نماید.


/ 0 نظر / 67 بازدید