بیانیه ششمین نشست وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی

 1. نامتناسب بودن تعرفه ها با هزینه های دفاتر اسناد رسمی و افزایش هرساله حقوق و دستمزد و حق بیمه و هزینه سایر ملزومات اداری و معیشتی ، بعنوان بزرگترین آفت و آسیبهای شغلی جامعه سردفتری کشور مورد تاکید قرار گرفت و  بازبینی و اصلاح تعرفه ها بخصوص در بخش غیرمنقول و ضرورت تمکین به رای دیوان عدالت اداری درخصوص بلااثر بودن آئین نامه 1317 و به تبع آن تبصره الحاقی به ماده 58 آن ، بعنوان تنها راه حل برون رفت از این معضل شناخته میشود لذا حاضرین در نشست از ریاست معظم قوه قضائیه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقاضا دارند برای رفع مشکلات نزدیک به 8000 دفتر اسناد رسمی و جلوگیری از هرگونه لغزش و فساد احتمالی در حرفه مقدس کتابت ، نسبت به تجدید نظر و بازنگری در تعرفه ها و واقعی نمودن ثمن معاملات که با تصویب لایحه تحول مالیاتی در اینده نزدیک بنوعی ضرورت قانونی نیز خواهد بود اقدامی عاجل مبذول دارند.
 2. اعضای جامعه مجازی از هرگونه برنامه الکترونیکی که بتواند فرایند تنظیم اسناد و انجام امور مردم را تسهیل و دفاتر را به روز نماید استقبال و در این راستا سامانه ثبت آنی را مفید میدانند لکن  با توجه به اینکه قطعی مکرر عوامل دخیل در تنظیم اسناد مردم اعم از pos و vpn و همچنین اینترنت و سامانه ثبت احوال که متاسفانه بعد از هشت ماه همچنان ادامه دارد و این امر موجب بدبینی مردم و تزلزل  اعتبار جامعه ثبتی و دفاتر اسناد رسمی میگردد ، لزوم تعیین مرجع یا مرکز پاسخگو و در دسترس احساس میگردد و بنظر شرکت کنندگان در این همایش بعنوان یک آسیب در حوزه اسناد رسمی شناخته میشود لذا از ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک میخواهیم ضمن صدور دستور موکد به رفع نقائص باقیمانده در اجرای ثبت آنی اعم از ساختاری و حقوقی ، مرجع ذیصلاح و یا اشخاص مسئول جهت پاسخگوئی را تعیین و اعلام فرمایند و در این راستا جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی با تمام ظرفیت و توانمندی خود آماده هرگونه همکاری و اطلاع رسانی و جلب نظرات کارشناسی و ارائه آن به کارگروه های مربوطه میباشد.
 3. با عنایت به تشتت مقررات و بخشنامه های ثبتی بنظر میرسد بازنگری در مجموعه بخشنامه های ثبتی و حذف موارد ناسخ و منسوخ ضرورتی اجتناب ناپذیر است لذا از مقام معظم معاونت قوه قضائیه وریاست محترم سازمان استدعای تشکیل کارگروهی قوی و تخصصی و کارآمد را داریم.
 4. نظر به اهمیت و ضرورت اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و همراه شدن با علوم وفنون جدید و به روز شدن تنظیم و تنسیق اسناد و معاملات مردم و لزوم اخذ نظرات کارشناسی سران دفاتر و دفتریاران از ریاست معظم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقاضای مشارکت دادن هرچه بیشتر همکاران در دفاتر اسناد رسمی و کانونها و جوامع سردفتری را داریم و آمادگی خود را برای هرنوع همکاری و ارائه نقطه نظرات کارشناسی اعلام مینمائیم.
 5. حاضرین از کانون سردفتران و دفتریاران مرکز میخواهند بنحو مقتضی و از طریق سازمان ثبت اسناد و رفع موانع ، نسبت به فعال نمودن هرچه سریعتر کمیسیون وحدت رویه و رفع مشکلات همکاران اقدامی عاجل بعمل آورند.
 6. مشکلات درمانی و امور رفاهی و بازنشستگی سران دفاتر و دفتریاران و افراد تحت تکفل بعنوان مهمترین نیاز ومعضل موجود مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضرین به اتفاق از هیئت مدیره کانون تهران درخواست مینمایند هرچه سریعتر به مشکلات درمان همکاران پایان داده و رویه یکسان و عادلانه را در کلیه استانهای کشور اعمال نمایند.
 7. در راستای ترویج وبلاگ نویسی مقرر شد از طرف کمیته برگزاری نشستها ،  لیست تمامی وبلاگهای فعال و آدرس اینترنتی آن با شرح مختصری از فواید و نحوه استفاده از فضای مجازی را از طریق پرتال کانون سردفتران و یا با هماهنگی کانون تهران ، همراه با مجله و یا ضمیمه ماهنامه های کانون و یا بنحو مقتضی به کلیه دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند – هزینه  مربوطه از طرف اعضای جامعه مجازی پرداخت خواهد شد.
 8. نظر به اینکه همسوئی و همصدائی و انسجام همکاران وبلاگ نویس در طرح و انتقال مطالب به افکار عمومی و مخاطبان و اعتلای شان دفاتر اسناد رسمی و جایگاه و اعتبار سند رسمی و رفع مشکلات و معضلات حرفه و دفاع در قبال هجمه ها و اتهامات ناروا ، موثر و تاثیرگذار است لذا تاکید گردید عموم فعالان حوزه مجازی دفاتر اسناد رسمی در خصوص موضوعات مهم و حیاتی در بازه های زمانی مشخص نسبت به ارائه مقالات و مطالب سودمند و پیشنهادات و نظرات کارشناسی خود و دفاع همه جانبه از حرفه مقدس کتابت ، بنحو هماهنگ در وبلاگهای خود اقدام نمایند.
 9. ضمن ابقاء نمایندگان قبلی در شورای سیاستگزاری ، جهت تقسیم کار و انجام امور همکاران ، کمیته ها و کارگروههای زیر با استفاده از نیروهای تخصصی حاضر در نشست انتخاب و تعیین گردید:
 • الف: با توجه به اهمیت انجام کار تنظیم اسناد مردم بعنوان اولین وظیفه دفاتر اسناد رسمی مقرر شد کارگروه ثبت آنی و سیستم pos  تحت مسئولیت آقای جمشیدی مدیر وبلاگ بنچاق تشکیل و نامبرده اعضای تیم خود را از بین وبلاگ نویسان و وبلاگ خوانان انتخاب و هریک از همکاران مشکلات مربوط به این دو بخش را به کارگروه منعکس تا به سازمان و دفتر فن آوری جهت رفع مشکلات ارائه گردد.
 • ب: کمیته نشستهای جامعه مجازی – آقای علی امینی و سرکارخانم سهرابی و آقای ساداتی بعنوان اعضای کمیته مذکور انتخاب گردیدند.
 • پ: کارگروه فنی گواهی امضای الکترونیک – آقایان ساداتی و موسوی گرمستانی از ساری و سیدحسین میروکیلی از یزد و خانم هاشمی مقدم از آمل که مسئولیت صدور گواهی امضای الکترونیک همکاران و نیز دفتر RA را بعهده دارند به عنوان اعضای کارگروه انتخاب شدند تا هرگونه مشکلی و ابهام همکاران در خصوص صدور امضای الکترونیک اعم از بازرگانی یا سازمان ثبت اسناد را رفع و هماهنگیهای لازم را با سازمان ودفتر گواهی امضای کانون و بازرگانی انجام دهند.
 • ت: کارگروه مالیاتی – آقایان متولیان و رستمیان از ساری بعنوان اعضای این کارگروه انتخاب گردیدند تا با بررسی مقررات مالیاتی حقوق و وظایف همکاران را تعیین و عنداللزوم مواضع و نظرات کارشناسی خود را اعلام تا چنانچه نیازی به تقدیم دادخواست به دیوان و یا ارسال به امور مالیاتی باشد اقدام گردد.
 • ث: مدیریت سایت پارس وندار – جهت اداره سایت و در ادامه مصوبات نشست پنجم مقرر شد آقای علیرضا سلیمی بعنوان مدیر مسئول ، اداره سایت را بعهد گرفته و با کمک و مشورت آقای امیرحسین وحیدی و سرکارخانم سهرابی بعنوان کارگروه سایت ، نسبت به راه اندازی اقدام نمایند و موارد نیازمند به بررسی یا اجازه نشر مقالات کماکان با شورای سیاستگذاری متتخب نشست پنجم و شیوه نامه مربوطه خواهد بود.
 • ج: پیشنهاد جناب آقای خرمشاهی سردفتر محترم 36 کرمانشاه در همایش جهت پالایش متون و فرمتهای اسناد تنظیمی حاوی اصطلاحات و مفاهیم حقوقی و گویا و خودداری همکاران از بکاربردن متون ناموزون و فاقد بار حقوقی لازم ، آقای خرمشاهی بعنوان رئیس و مسئول کارگروه انتخاب و تعیین گردیدند تا با انتخاب تیم همراه وبا هماهنگی با کانون تهران نسبت به این مهم اقدام و فرمتهای اسناد را جهت استفاده همکاران در سطح کشور تهیه نمایند.
 1. محل نشست بعدی در صورت وجود امکانات در هفته دوم مهرماه در استان قم تعیین و مقرر شد توسط آقای امینی و کمیته دائمی نشست بررسی و در صورت تغییر ، مراتب دو ماه قبل از موعد مقرر به اطلاع همکاران برسد.

 منبع: پارس وندار

/ 0 نظر / 16 بازدید