سخنگوی قوه قضاییه: برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب نمی شود

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درخصوص سند خودرو 25 تیرماه 96

 

با ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی قوه قضاییه از گرفتار شدن در دعاوی دیگران رهایی یابید/ 0 نظر / 128 بازدید