ارزش انواع جدید خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجرا در سال 1396 و 2017

در اجرای مفاد بند (ج) بخشنامه شماره 200/95/73مورخ 1395/10/18 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و به جهت رفع مشکلات واحدهای اجرایی و کاهش حجم مکاتبات اداری ، بدینوسیله ارزش برخی از انواع خودروهای جدید که بعد از مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1387/02/17 تولید یا به کشور وارد شده است ، جهت محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد 42 و 43 قانون یاد شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/04/15) برای اجرا در سال 1396 و 2017 میلادی به شرح جداول ذیل اعلام می گردد.
محمد مسیحیمعاون مالیات بر ارزش افزودهجهت دریافت متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمائید
/ 0 نظر / 534 بازدید