اخبار جدید حوزه دفاتر اسناد رسمی

در جلسه پرسخ و پاسخ امروز ، 1391/11/29 ، با حضور مدیر کل ثبت استان تهران جناب آقای سعادتیان و رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران جناب آقای دشتی اعلام شد :

اوراق بهادار

  1. اوراق جدید از تاریخ 1391/12/15 با دستورالعملی که به زودی در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار خواهد گرفت ، از طریق سایت قابل دریافت است.
  2. اوراق فعلی فقط تا پایان سال جاری معتبر خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی اجازه استفاده از آنها در سال 1392 را نخواهند داشت.
  3. دفاتری که در حال حاضر با کمبود اوراق مواجه هستند می توانند با تنظیم صورت جلسه ای بین خود و دفاتری که اوراق مازاد دارند مبنی بر تعداد و شماره سریال اوراق ، اوراق فعلی مورد نیاز را تهیه کنند و صورت جلسه را که به امضای سردفتر و دفتریار هر دو دفتر اسناد رسمی خواهد رسید ، به اداره کل ثبت استان ارسال کنند. به این ترتیب اوراق مذکور از لیست اوراق خریداری شده توسط دفتر اسناد رسمی فعلی به لیست اوراق خریداری شده توسط دفتر اسناد رسمی جدید منتقل خواهد شد.
  4. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال جاری و مهلت استفاده از اوراق فعلی ، دفاتری که پیش بینی می کنند ، اسناد تنظیمی آنها ، فارغ از تاریخ ثبت دفتر ، در سال 1392 به امضاء خواهد رسید ، باید بعد از تاریخ 1391/12/15 اوراق جدید از طریق سایت خریداری و اسناد مورد نظر را در اوراق جدید ثبت نمایند. بدیهی است که اسنادی که در اوراق فعلی تنظیم شده باشند و تاریخ امضاء آنها در سال 1392 باشد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
  5. دفاتری که در پایان سال جاری ، اوراق فعلی بلااستفاده ای دارند ، باید فقط سربرگ اوراق بهادار را جدا کرده و به ثبت استان اعلام و ارسال کنند. از قسمت سفید اوراق بهادار می توانید برای چک نویس استفاده کنید !
استعلام و خلاصه معامله الکترونیکی
  1. از تاریخ شنبه 1391/12/5 ارسال خلاصه معاملات الکترونیکی استان تهران راه اندازی خواهد شد. در حال حاضر اداره ثبت شمال غرب و قلهک به صورت آزمایشی به این سرویس مجهز شده اند. برای دریافت بخشنامه مذکور اینجا و برای راهنمای ارسال خلاصه معاملات الکترونیک اینجا کلیک کنید.
  2. به زودی بعد از استان قزوین و بعد از مجهز شدن به امضاء دیجیتال ، در استان تهران نیز استعلام فیزیکی حذف و استعلام الکترونیکی ملاک عمل دفاتر اسناد رسمی خواهد شد ( به احتمال زیاد تیرماه سال 1392 )
پرداخت الکترونیکی وجوه
  1. در مورد استفاده از کارت بانکی سران دفاتر برای پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی با دستور جناب آقای سعادتیان به بازرسی دفاتر ثبت استان تهران ، موضوع پیگیری تا مشکل استفاده از کارت سران دفاتر برطرف شود.
  2. در مورد پرداخت وجوه 5% اسناد تنظیمی به صورت سنتی با دستور جناب آقای سعادتیان به بازرسی دفاتر ثبت استان تهران ، موضوع پیگیری تا فقط در زمان قطعی سیستم و نه برای همیشه استفاده از پرداخت سنتی مازاد بر 5% اسناد تنظیمی فراهم شود.
/ 0 نظر / 62 بازدید