قانون پیش فروش ساختمان اجرایی شد

وی در پاسخ به اینکه برای تنظیم سندرسمی پیش فروش چه مدارکی نیاز است، توضیح داد: همانگونه که در ماده 4 قانون پیش فروش ساختمان ذکر شده است برای تنظیم این قرارداد در دفاتر اسنادرسمی باید مدارکی از جمله، سندرسمی مالکیت یا سندرسمی اجاره، پروانه ساخت کل ساختمان، شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، بیمه نامه مربوط به مسئولیت های ساختمان، تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و پاسخ استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک احراز شود.

وی افزود: طبق ماده 23 این قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز لازم اقدام به درج  یا انتشار آگهی در روزنامه ها نمایند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، سندرسمی از طریق دفاتر اسنادرسمی تنظیم می شود چرا که خلاصه معامله سند به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال می شود و در سامانه ثبت می شود. بنابراین از اینکه یک ملک یا ساختمان را به چند نفر می فروشند جلوگیری می شود تا مردم شاهد معاملات معارض نباشند.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

 

/ 0 نظر / 70 بازدید