حذف برگ استعلام از زمره اوراق بهادار و کمبود قبض حق التحریر

صورت جلسه شماره 23686/91/101 مورخ 25/2/1391

1- با توجه به حذف برگ استعلام از زمره اوراق بهادار عدم چاپ آن توسط خزانه داری کل کشور و به منظور جلوگیری از رکود و اطاله امور مربوط به مراجعین به دفاتر اسناد رسمی این صورت مجلس فی مابین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و کانون سردفتران و دفتریاران تنظیم و مقرر گردید تا زمانی که روند استعلام الکترونیکی تکمیل و در کلیه دفاتر اسناد رسمی عملیاتی گردد نمونه برگ استعلام پیوست در درگاه الکترونیکی اداره کل ثبت استان تهران و نیز کانون سردفتران و دفتریاران نصب و سران دفاتر اسناد رسمی با چاپ آن و تکمیل اطلاعات مربوطه رونداستعلام را دنبال نمایند. تاریخ اجرای مفاد این صورتجلسه از طریق کانون سردفتران و دفتریاران و اداره کل ثبت استان تهران به ادارات ثبت تابعه و دفاتر اسناد رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.

2- در رابطه با قبض حق التحریر موضوع بند 1 بخشنامه شماره 4357/12-8/2/80 کانون سردفتران و دفتریاران که بموجب نامه های شماره 117/34-25/1/80 و 237/34-23/1/80 اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است(ردیف 44 مجموعه بخشنامه های ثبتی) تا اتخاذ تصمیم نهایی , دفاتر اسناد رسمی میتوانند از رسید سه نسخه ای اخذ شده از نرم افزار مرتبط با دستگاه کارت خوان یک نسخه را به امضا اصحاب معامله رسانیده و بعنوان رسید در سوابق دفترخانه بایگانی و نسخه دوم آن را با امضا سردفتر و مهر دفترخانه به ذینفع تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت قطه سیستم کارت خوان با توجه به تبصره 2 ماده یک دستورالعمل اجرائی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی , بر روی سربرگ دفترخانه میزان حق التحریر و سایر هزینه های قانونی تنظیم سند و مالیات بر ارزش افزوده را با امضا سردفتر و مهر دفترخانه به ذینفع تسلیم و نسخه دیگر را در سوابق دفترخانه ضبط نمایند 663119

سیدصادق سعادتیان(مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران)

محمدرضا دشتی اردکانی(رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران)

برای دریافت صورت جلسه اینجا و برای دریافت برگ استعلام(چاپ بر روی کاغذ A5) اینجا کلیک کنید

منبع : اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و کانون سردفتران و دفتریاران

 

/ 0 نظر / 63 بازدید