راهنمای تصویری تهیه گزارش کاداستر

پس از انتخاب بازه زمانی ، روی نمایش گزارش و سپس روی خروجی اکسل کلیک کنید

بعد از دریافت و باز کردن فایل اکسل ، به منظور چاپ به صورت افقی از منو Page Layout و قسمت Page Setup روی Orientation کلیک و گزینه Landscape را انتخاب کنید:

در نهایت برای بدست آوردن جمع ستون مبالغ ، در سطری جدید بعد از آخرین سطر روی سلول زیرین ستون مبالغ کلیک کرده و از منو Formulas و قسمت Function Library روی AutoSum کلیک و گزینه Sum را انتخاب و اینتر (Enter) کنید:

بدین ترتیب جمع ستون مبالغ محاسبه و نمایش داده خواهد شد:

/ 0 نظر / 248 بازدید