قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چاپ روزنامه رسمی شد

ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10:

کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

منبع: روزنامه رسمی کشور

/ 0 نظر / 214 بازدید