دعوت به همکاری هیئت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران

نظر به اعلام هیئت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر همکاری با دفاتر تخصصی کانون سردفتران و دفتریاران ، از کلیه همکاران دفتریار استدعا میگردد با توجه به ضرورت حضور در کانون سردفتران و دفتریاران و با توجه به علاقه مندی و توانایی خود در جهت فعالیت در کمیسونهای خاص ، نسبت به ارسال رزومه خود به کانون سردفتران و دفتریاران اقدام نمایند.

عنداللزوم با دفتریاران عضو هئیت مدیره ، آقایان سعید منشی ( دفتر اسناد رسمی 466 تهران ) و کیوان دارائی ( دفتر اسناد رسمی 299 تهران ) تماس حاصل نمائید.

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا و اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 48 بازدید