محدودیت زمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد از تاریخ 1395/1/1

به پیوست نامه فوق با موضوع "اعلام محدودیت زمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد از تاریخ 95/1/1 به شرح نامه دستورالعمل ضمیمه" ارسال می گردد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

 

  • زمان اخذ شناسه یکتا: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7 تا 16 و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 الی 14
  • زمان اخذ اثر انگشت از اصحاب سند: روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 و در روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 

/ 0 نظر / 66 بازدید