اطلاعیه کانون در خصوص بازرسی مالیاتی اسناد اتومبیل در سال 88

حسب اعلام تعدادی از دفاتر اسنادرسمی شهر تهران ، در بازرسی اسناد تنظیمی اتومبیل مربوط به سال 1388 توسط بازرسین سازمان امور مالیاتی ، دفاتر را از بابت مالیات نقل وانتقال اتومبیل سواری پژو 206 ( عادی و تیپ 2 ) مدل 1384 که در سال 1388 مورد معامله قرارگرفته است مشمول کسر پرداخت مالیات دانسته ، اعلام داشته اند که طبق جدول بهای فروش و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو برای اجرا در سال 1388 مالیات نقل و انتقال این خودرو 744000 ریال اعلام شده که دفاتر اسناد رسمی این مبلغ را 714000 ریال محاسبه نموده اند و از این بابت مشمول کسر پرداخت و جریمه متعلقه می باشند.

با توجه به تماس های مکرر همکاران ، با عنایت به اینکه برای اتومبیل فوق در کلیه سیستم های نرم افزاری دفاتر اسناد رسمی که از جانب شرکت های طرف قرارداد دفاتر مبلغ 714000 ریال درج گردیده بود ، با پیگیری به عمل آمده ، مشخص شد که بهای فروش اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی برای اتومبیل با مشخصات فوق ( 129000000 ریال ) مبنی براشتباه بوده که رقم صحیح آن ( مبلغ 119000000 ریال ) توسط سازمان امور مالیاتی به شرح مندرج در روزنامه رسمی شماره 18791 – 88/6/14 کشور به اطلاع عموم رسانده شده بود که با توجه به این موضوع ، رقم صحیح در نرم افزار دفاتر اعمال گردیده بود.

لذا باتوجه به مراتب فوق ، ادعای کسر پرداخت در مورد اتومبیل یاد شده ، صحیح نبوده ، به پیوست تصویر روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و بهره برداری همکاران و در صورت لزوم ارائه به بازرسین مالیاتی ارسال می گردد.

منبع: واحد فناوری اطلاعات کانون سردفتران ودفتریاران

/ 0 نظر / 20 بازدید