دستورالعمل اصلاحی فک رهن و فسخ اسناد

در روزهای اخیر همکاران محترم دفاتر سطح تبریز اطلاع دادند اداره محترم ثبت تبریز تعداد معتنابهی از فسخ نامه هائی را که در روزهای گذشته و خصوصا در ایامی که ورود به سامانه ثبت غیر ممکن بود و طبق دستور و توافق با مسئولین محترم ثبت بصورت فیزیکی طبق روال قبلی ارسال گردیده بود را به دفاتر مربوطه عودت میدهند تا از طریق سامانه ارسال گردد .

لذا با انجام مذاکرات لازم با ریاست محترم ثبت تبریز در مورخ 92/7/29 مقرر گردید کلیه فسخ نامه های مذکور مجددا به ثبت تبریز تحویل و نحوه انجام فک رهن و فسخ اسناد من بعد بشرح بخشنامه ذیل انجام گیرد.

تاریخ: 92/7/29

شماره: 51827/2/104

جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجانشرقی

پیرو بخشنامه شماره 47920/104 از تاریخ 1392/7/30 کلیه اوراق مالکیتی که جهت فسخ یا فک رهن به دفاتر مراجعه می نمایند قبل از هر گونه اقدام نیاز به استاندارد سازی مطابق دستورالعمل فوق الاشاره خواهد داشت . لذا دفاتر اسناد رسمی قبل از استاندارد سازی اقدامی به عمل نیاورند .

توضیحا از تاریخ فوق الذکر هر گونه فک رهن و فسخ سند از طریق سامانه ( الکترونیکی) انجام خواهد گرفت .

رئیس ثبت تبریز

مصطفی گلشنی

 

توضیح و بروز رسانی :

با توجه به عدم شفافیت لازم در دستورالعمل صادره از سوی سازمان محترم ثبت و  عملکرد متفاوت همکاران در مورد فک رهن و فسخ اسناد از طریق سامانه مذکور  جلسه  اعضای هیئت مدیره جامعه در روز شنبه مورخ 92/8/4 ساعت 8 صبح در محل ثبت استان با حضور آقای به پائی مدیر کل محترم ثبت استان برگزار گردید و با طرح موضوع مقرر گردید تعداد چند فقره از اسناد موجود در دفاتر 5 و 44 تبریز از طریق سامانه فک رهن گردد و در صورت اجرای صحیح آنها در سامانه  و دسترسی بخشهای املاک مربوطه به فک رهن و فسخ اسناد مذکور روز یکشنبه مورخ 92/8/5 بصورت قطعی تعیین تکلیف گردد . 

لذا از کلیه همکاران محترم درخواست میشود تا روز یکشنبه مورخ 92/8/5 و تعیین تکلیف قطعی نحوه فک رهن و فسخ اسناد ( اعم از اسنادی که قبل از اجرای ثبت آنی ثبت گردیده یا اسنادی که  بعد از تاریخ 26 شهریورماه ثبت گردیده اند) منتظر اطلاعیه بعدی و صدور دستور اداره کل محترم باشند.

منبع : جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

/ 0 نظر / 392 بازدید