پست های ارسال شده در فروردین سال 1395

کیفیت اقدام نسبت به تنظیم اسناد اجاره، رهن، تقسیم نامه، فسخ و اقاله معاملات

اطلاعیه کانون درمورد ارسال تصاویر وکالتنامه ها به سازمان امورمالیاتی   در پی سوالات متعدد همکاران در خصوص تکلیف  موضوع تبصره 3 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید