پست های ارسال شده در خرداد سال 1396

نظریه مشورتی در خصوص کیفیت اجرای آیین نامه قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی

انتقال ششدانگ یامشاعی اراضی کشاورزی وتنظیم تقسیم نامه بین مالکین قطعات تفکیکی،مصداق عمل ممنوعه خردشدن اراضی کشاورزی تلقی نمی شود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید

راهنمای تصویری ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 1396 (عملکرد 1395)

لطفا تا بارگزاری کامل تصاویر چند لحظه منتظر بمانید   سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 291 بازدید