پست های ارسال شده در مرداد سال 1396

نسخه هشتم برنامه محاسبات دفاتر اسناد رسمی

telegram.me/irnotarypublic  به اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام     امکانات برنامه محاسبه هزینه اسناد غیرمنقول و پیش فروش محاسبه هزینه اسناد رهنی و سایر اسناد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1251 بازدید

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 379تاریخ دادنامه: 1396/4/27کلاسه پرونده: 93/852مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمدامین پناه گاهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 809 بازدید