تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

توجه ( رفع مسئولیت )

آنچه در ادامه مطلب آمده است هرچند برابر نامه های ارسال شده از اداره کل امور املاک به نواحی ثبتی است اما به هیچ وجه قابل استناد نیست و نباید به عنوان منبعی موثق قلمداد شود.

لذا همواره آخرین اخبار را از سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارات کل و ادارات تابعه جویا شوید و از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تا اطلاع ثانوی و تا زمان اعلام آغاز عملیات اجرایی جداً خوددداری کنید.

 

راهنمای تکمیل فرم تقاضای الکترونیکی

1.   متقاضی باید بدواً نقشه ملک خود را از طریق مهندسین نقشه بردار سازمان نظام مهندسی ساختمان یا کارشناسان رسمی دادگستری یا نقشه برداران نظام کاردانی و یا مهندسین مشاور نقشه بردار مورد تأئید معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور نقشه ملک خود را با مختصات utm تهیه و فایل و نسخه کاغذی پرینت ممهور به مهر و امضاء آنرا ارائه نمایند.

2.   با مراجعه به یکی از شعبات بانک مبلغ 500.000 ریال به صورت علی‏الحساب به حساب شماره .............................. بانک .............................. واریز نمایند.

3.   با مراجعه به سایت سازمان فرم تقاضانامه الکترونیکی را تکمیل نمایند.

4.   پس از تکمیل تقاضانامه تصویر اوراق شناسایی و مدارک مالکیتی و فایل نقشه ترسیمی را در قسمت .............................. تقاضانامه اسکن نمایند.

5.   بلافاصله بعد از تکمیل فرم تصویر مصدق مدارک خود را ار طریق پست به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مسقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نماید.

6.   نحوه رسیدگی و اقدامات بعدی هیأت متعاقباً از طریق sms و یا اخطاریه اطلاع رسانی خواهد شد.

7.   وجوهی که متقاضی از ابتدا تا مرحله صدور سند مالکیت بایستی پرداخت نماید به شرح زیر می‏باشد:

الف:   حق‏الثبت به میزان 5 درصد ارزش منطقه‏ای ملک که مبلغ 500.000 ریال آن بدواً به صورت علی‏الحساب اخذ می‏شود.

ب:   بهای سند مالکیت و تعرفه صدور آن 25.200 تومان.

ج:   هزینه کارشناس مطابق تعرفه

د:   حق‏الزحمه اعضاء هیأت و سایر هزینه‏ها 5 درصد ارزش منطقه‏ای ملک.

ﻫ:   حق‏الثبت املاکی که سابقه ثبت در دفتر املاک ندارند معادل 10 درصد ارزش منطقه‏ای.

8.   نحوه تکمیل فرم تقاضانامه به شرح زیر اعلام می‏گردد.

کد 1

 

متقاضی محترم

لطفاً قبل از تکمیل فرم تقاضا مطالب زیر را به دقت مطالعه نمائید.

الف- املاک مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1.   اراضی کشاورزی ، باغات و ساختمانهایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

2.   املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزی شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین موفق به اخذ سند مالکیت ششدانگ نشده است.

3.   املاکی که متعلق به موسسات عمومی غیردولتی است و متقاضی به صورت عادی از دستگاه صاحب زمین خریداری و تاکنون سند مالکیت آنرا دریافت نکرده است.

4.   املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

 

ب- اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی‏باشند.

1.   اراضی ملی ، موات و دولتی.

2.   اراضی و املاک متعلق به موسسات دولتی.

3.   اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند.

4.   اراضی محصور و 4دیواری که فاقد بنا هستند.

5.   اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات هستند و می‏توانند از طریق دفتر اسناد رسمی ملک را به صورت رسمی خریداری نمایند.

6.   اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد و امکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.

ج- این تقاضانامه منحصراً متعلق به متقاضی است و قابلیت واگذاری به غیر را ندارد.

در صورتی که درخواست متقاضی فاقد شرایط لازم نباشد و یا مشمول ماده یک قانون مذکور نباشد رای به رد تقاضا داده میشود و وجوه واریزی مسترد نخواهد شد.

کد 2

------------------------------

نامه شماره 101/91/60123 مورخ 1391/5/10

جناب آقای احمدیان

مدیرکل محترم پست استان تهران

 

سلام علیکم؛

احتراماً با عنایت به ماده 4 آئین نامه شماره 9000/14679/100 مورخ 91/4/25 ریاست محترم قوه قضائیه موضوع قانون "تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" پذیرش و ارسال مدارک اجرای قانون مذکور از طریق پست انجام خواهد شد لذا به همین منظور مدارک مورد نیاز به شرح ذیل اعلام میگردد خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مطلوب در دفاتر پستی اطلاع رسانی گردد.

  1. کپی صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات صفحه دارای توضیحات
  2. کپی کارت ملی
  3. پرینت فرم تکمیل شده تقاضانامه الکترونیکی
  4. اصل فیش علی الحساب 500.000 ریالی واریزی
  5. تصویر برابر اصل شده اسناد و مدارک مربوط به ملک که به صورت اسکن از طریق سامانه ارسال شده
  6. نسخه کاغذی ممهور به مهر و امضاء و فایل نقشه با مختصات UTM ملک مورد تقاضا
  7. پوشه 1 عدد
سید صادق سعادتیان
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
از طرف دانشی
/ 0 نظر / 78 بازدید