بهای فروش وسائط نقلیه تولید داخل و وارداتی برای اجرا در سال 1395 و 2016

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 ، بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1395 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2016 میلادی برای خودروهای وارداتی) از طریق لینک ذیل قابل دسترسی می باشد. 


جهت دریافت متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمائید

لینک کمکی

/ 0 نظر / 45 بازدید