تغییرات دفترهزینه درآمد (مشاغل)

همکار گرامی،

با سلام و احترام ، باعنایت به تغییراتی که در دفتر هزینه و درآمد مشاغل برای سال 1392 توسط سازمان امورمالیاتی صورت گرفته است، به پیوست فایل های مربوطه که ازطرف سازمان امور مالیاتی ارسال گردیده است، جهت بهره برداری ارسال می گردد.

 

فایل راهنما

پیوست 1 ، پیوست 2 ، پیوست 3 ، پیوست 4 ، پیوست 5 ، پیوست 6

/ 0 نظر / 48 بازدید