دفتر ۷۷۸ تهران

مطالب این وبلاگ به «وب سایت دفتر 778 تهران» به نشانی «www.irnotary.ir» منتقل شد

برنامه های مورد نیاز دفترخانه

telegram.me/irnotarypublic  به اشتراک گذاری مطالب این صفحه در تلگرام    برنامه محاسبات دفاتر اسناد رسمی     برنامه محاسبه آفلاین هزینه تنظیم اسناد وسایل نقلیه   --------------------------------------------------   محاسبه هزینه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 307 بازدید

اظهارنامه مالیات بر درآمد 1391 ( عملکرد 1390 ) صاحبان مشاغل موضوع بند ب و بند ج

1-   در ابتدا لیستی از درآمد سالیانه خود را شامل حق التحریر اسناد و گواهی امضاء را جداگانه تهیه کنید. 2-   دستورالعمل و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 115 بازدید
دی 96
2 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
5 پست
تیر 96
2 پست
خرداد 96
10 پست
اسفند 95
6 پست
بهمن 95
6 پست
دی 95
5 پست
آذر 95
4 پست
آبان 95
2 پست
مهر 95
3 پست
شهریور 95
10 پست
مرداد 95
7 پست
تیر 95
5 پست
خرداد 95
5 پست
اسفند 94
7 پست
بهمن 94
5 پست
دی 94
7 پست
آذر 94
5 پست
آبان 94
6 پست
مهر 94
8 پست
شهریور 94
6 پست
مرداد 94
12 پست
تیر 94
7 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
9 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
9 پست
آذر 93
7 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
6 پست
شهریور 93
13 پست
مرداد 93
10 پست
تیر 93
8 پست
خرداد 93
11 پست
اسفند 92
11 پست
بهمن 92
10 پست
دی 92
11 پست
آذر 92
11 پست
آبان 92
11 پست
مهر 92
18 پست
شهریور 92
28 پست
مرداد 92
19 پست
تیر 92
13 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
21 پست
بهمن 91
17 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
آذر 90
5 پست
دایرة المعارف دفاتراسنادرسمی
اخبار دفاتراسناد رسمی، دکترین سردفتری، آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی