هفته سند رسمی و روز دفاتر اسناد رسمی مبارک باد

برنامه های پیشنهادی:

  • پذیرایی هرچند مختصر از ارباب رجوعان در هفته سند رسمی
  • نصب پوستر 6 دی در دفاتر اسناد رسمی
  • انجام رایگان یا با تخفیف برخی خدمات از جمله کپی برابر با اصل (پرداخت حقوق دولتی به عهده دفتر اسناد رسمی)
  • اهدای خون به مناسبت 6 دی ماه ، روز دفاتر اسناد رسمی (اطلاعات بیشتر)
  • ارسال پیشنهاد افزودن هفته سند رسمی (1 دی تا 6 دی) و روز دفاتر اسناد رسمی (6 دی) به شورای فرهنگ عمومی کشور از طریق این لینک
/ 0 نظر / 37 بازدید