دفتر اداری ، مالی و رفاهی کانون سردفتران و دفتریاران

دفتر امور اداری ، مالی و رفاهی دارای پنج کمیسیون تخصصی با عناوین «کمیسیون فنی آمار و محاسبات» ، «کمیسیون برنامه و بودجه» ، «کمیسیون معاملات و تدارکات» ، «کمیسیون رایانه و فناوری اطلاعات» و «کمیسیون رفاهی و ورزشی» است و شرح وظایف این دفتر به تفضیل زیر خواهد بود :

 1. تدوین دستورالعمل ها و ضابطه مالی و محاسباتی و نظارتی
 2. تدوین بودجه سالیانه و برآورد درآمدها و هزینه ها
 3. تدوین برنامه ادواری پنج ساله
 4. ارائه پیشنهادات جهت بهبود روش ها و بهینه سازی امور اداری و مالی کانون
 5. ارائه راهکار برای ایجاد درآمد کانون از قبیل فروش خدمات و اطلاعات حقوقی و سرمایه گذاری اقتصادی
 6. ایجاد واحدهای مشاوره مالی ، محاسباتی ، اقتصادی ، مالیاتی و درمانی و استفاده از تخصص های سردفتران و سایر متخصصین
 7. ایجاد شرکت تعاونی مصرف و نظارت بر شرکت تعاونی مسکن و صندوق تعاونی کانون
 8. نظارت بر درآمدها و هزینه ها و تشخیص صرفه و صلاح کانون و پیگیری مطالبات
 9. رسیدگی به امور بهداشتی ، درمانی و رفاهی سردفتران و دفتریاران و عائله تحت تکفل آنان
 10. ایجاد امکانات رفاهی ، تفریحی ، زیارتی و سیاحتی
 11. فراهم نمودن تسهیلات مالی و وام برای همکاران
 12. اظهار نظر در مورد معاملات کانون بیش از سقف تعیین شده توسط هیأت مدیره برای هر سال مالی
 13. نظارت بر امور ساختمانی کانون از قبیل خرید و فروش ، تکمیل و احداث و تعمیر و تجهیز
 14. رسیدگی و نظارت بر امور بازنشستگان و ارتباط با آنان
 15. رسیدگی به امور ورزشی و ایجاد تیم های ورزشی و انعقاد قرارداد با باشگاهها و در اختیار گرفتن فضای ورزشی
 16. استفاده از بیمه های تکمیلی و مسئولیت و نظایر آن
 17. تدوین برنامه جامع کامپیوتری برای کانون و دفاتر اسناد رسمی و ایجاد شبکه کامپیوتری
 18. آمارگیری های مختلف و تدوین اطلاعات و گزارش ها و تحلیل آنها و ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره
 19. تقویت سایت کامپیوتری و اینترنتی کانون و ایجاد پست الکترونیکی برای دفاتر اسناد رسمی جهت تسریع در اطلاع رسانی
 20. تدوین مدل علمی با توجیه فنی ، اقتصادی و مالی برای تعیین حق التحریر و حق الثبت و مالیاتها و مستندات قانونی برای ارائه به مراجع ذیربط
از همه همکاران سراسر کشور تقاضا دارم در مورد کمیسیون ها و بندهای مختلف علی الخصوص کمیسیون رایانه و فناوری اطلاعات و بند های 17 و 19 هرگونه نظر ، پیشنهاد و انتقادی دارند اعلام بفرمایند تا در جلسات دفتر اداری ، مالی و رفاهی بررسی شود.
/ 0 نظر / 44 بازدید