ائتلاف ها و پیام های انتخاباتی

تنها ائتلاف دفتریاران

حمایت از :

آقای کیوان دارایی - دفتریار 299 ، مهندس کشاورزی ، کاردانی حقوق

آقای سعید منشی - دفتریار 466 ، فوق لیسانس حقوق خصوصی

فصلی مهم جهت حضور دفتریاران محترم

  1. صیانت از نهاد دفتریاری در خصوص لوایح و طرح های تقدیمی به مجلس علیه دفتریاران
  2. حضور و مشارکت دفتریاران در کمیسیون های مختلف کانون
  3. حضور موثر دفتریاران در هیئت مدیره کانون

----------

ائتلاف گروه های وفاق ، قلم ، ایثارگران و گروهی از سردفتران غرب تهران

حمایت از :

آقای محمدرضا دشتی اردکانی - سردفتر 287

آقای مسلم آقاصفری - سردفتر 11

آقای سیدرضا موسوی - سردفتر 424

آقای علی خندانی - سردفتر 640

آقای هادی معزالدینی - سردفتر 24

آقای محمد گودرزی - سردفتر 297

آقای محمد عظیمیان - سردفتر 648

آقای امیرهوشنگ مقومی تهرانی - سردفتر 512

آقای سیدمصطفی حسینی - دفتریار 665

آقای علیرضا روح پرور - دفتریار 148

----------

گروه سردفتران نواندیش ( صفحه 1 ، صفحه 2 )

حمایت از :

آقای حمید آذرپور - سردفتر 333

آقای مسلم آقاصفری - سردفتر 11

آقای ولی اعرابی - سردفتر 529

آقای اسماعیل بخشی - سردفتر 485

آقای عسکر جعفرزاده - سردفتر 118

آقای محمدجعفر جلالی - سردفتر 15

آقای محمدرضا دشتی اردکانی - سردفتر 287

آقای خسرو عباسی داکانی - سردفتر 106

آقای محمد عظیمیان - سردفتر 648

آقای احمدعلی قاسمی - سردفتر 299

آقای محمد گودرزی - سردفتر 297

آقای سیاوش مددی - سردفتر 50

آقای های معزالدینی - سردفتر 24

آقای امیرهوشنگ مقومی تهرانی - سردفتر 512

آقای صابر ناظمی پول - سردفتر 786

آقای ناصر جلالی - دفتریار 15

خانم فریبا حائری - دفتریار 529

آقای سیدمصطفی حسینی - دفتریار 665

آقای کیوان دارائی - دفتریار 299

آقای علیرضا روح پرور - دفتریار 148

خانم رقیه میرزائی - دفتریار 495

----------

کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته

حمایت از :

آقای محمدجعفر جلالی - سردفتر 15

آقای عباس منتهایی - سردفتر 590

آقای محمدرضا پاکباز - سردفتر 805

آقای احمدعلی قاسمی - سردفتر 299

آقای عسگر جعفرزاده - سردفتر 118

آقای جمال مجیدی - سردفتر 397

آقای جلال وحید گلپایگانی - دفتریار 220

آقای ناصر جلالی - دفتریار 15

----------

سردفتران پیشکسوت

حمایت از :

آقای هادی معزالدینی - سردفتر 24

آقای محمود محمدزاده - سردفتر 495

آقای سیاوش ممدی - سردفتر 50

آقای عسگر جعفرزاده - سردفتر 118

آقای محمد عظیمیان - سردفتر 648

آقای صابر نظامی پول - سردفتر 786

آقای محمدجعفر جلالی - سردفتر 15

آقای جمال مجیدی - سردفتر 397

آقای سیدمصطفی حسینی - دفتریار 665

خانم رقیه میرزائی - دفتریار 495

----------

جامعه سردفتران و دفتریاران غرب استان تهران

حمایت از:

آقای احسان اله پیرزاده بیرانوند - سردفتر 619

آقای محمد گودرزی - سردفتر 297

آقای محمد دشتی اردکانی - سردفتر 287

آقای احمدعلی سیروس - سردفتر 111

آقای هادی معزالدینی - سردفتر 24

آقای احمدعلی قاسمی - سردفتر 299

آقای مسلم آقای صفری - سردفتر 11

آقای محمد عظیمیان - سردفتر 648

آقای سعید منشی - دفتریار 466

خانم زیبا حائری - دفتریار 529

آقای کیوان دارایی - دفتریار 299

----------

جمعی از سردفتران اساتید دانشگاه ( صفحه 1 ، صفحه 2 )

حمایت از :

آقای عباس منتهایی - سردفتر 590

آقای محمدجعفر جلالی - سردفتر 15

آقای هادی معزالدینی - سردفتر 24

آقای سیاوش مددی - سردفتر 50

آقای خسرو عباسی داکانی - سردفتر 106

آقای احمدعلی قاسمی - سردفتر 299

آقای عسگر جعفرزاده - سردفتر 118

آقای محمد عظیمیان - سردفتر 648

----------

احمدعلی سیروس

حمایت از :

آقای احمدعلی سیروس

آقای هادی معزالدینی

آقای احسان اله پیرداده بیرانوند

آقای عباس منتهائی

آقای غلامرضا شهباز زاده قره چشمه

آقای احمدعلی قاسمی

آقای عسگر جعفرزاده

آقای صابر ناظمی پول

آقای مهدی کیانفخر

آقای سعید اشرف زاده

----------

آقای محمد گودرزی ( صفحه 1 ، صفحه 2 ، صفحه 3 ، صفحه 4 )

----------

آقای سیاوش مددی ( صفحه 1 ، صفحه 2 ، صفحه 3 )

----------

آقای امیرهوشنگ مقومی تهرانی ( صفحه 1 ، صفحه 2 ، صفحه 3 ، صفحه 4 ، صفحه 5 ، صفحه 6 ، صفحه 7 ، صفحه 8 )

----------

آقای عباس منتهائی ( صفحه 1 ، صفحه 2 )

----------

آقای محسن میراب زاده اردکانی ( صفحه 1 ، صفحه 2 ، صفحه 3 ، صفحه 4 )

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا و اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 134 بازدید